Curs: GESTIÓ DE LA IDENTITAT DIGITAL PER A PROFESSIONALS


Destinataris
Aquest curs està adreçat a professionals que vulguin utilitzar la xarxa per vendre els seus serveis professionals o a persones que vulguin cercar o canviar de feina. Per tant creiem que aquest curs pot interessar a:
 • Professionals liberals (psicòlegs, arquitectes, dissenyadors...)
 • Empresaris de micro empresa, que ofereixen serveis
 • Tècnics professionals de micro empresa
 • Persones que vulgui iniciar un procés de cerca o canvi de feina
Objectius
 • Entendre el potencial que té la web 2.0 per a usos professionals.
 • Conèixer quines eines de gestió de la identitat digital existeixen i la finalitat de cadascuna d’elles.
 • Adquirir habilitat en l’ús de les eines de la web 2.0 orientades a gestionar la meva identitat digital com a professional.
 • Aprendre a trobar i filtrar informació interessant a Internet per a la meva projecció professional.
 • Analitzar el potencial de les xarxes socials com a sistema de formació i desenvolupament professional.
 • Aprendre a utilitzar la web 2.0 per a conèixer potencials clients o empleadors (com vendre serveis professionals).
 • Aprendre a gestionar la identitat i la reputació digital.
Continguts


Internet ens ha canviat la vida
 • Què està passant a internet? Present, tendències i futur.
 • Activitat de transferència 1: Debat a Linkedin i construcció de la comunitat.

Gestió de la Informació: Construir una bona dieta
 • Món Google i altres buscadors. Sintaxi de recerca, subscriure informació, compartir informació.
 • Activitat de transferència 2: Construcció del nostre lector d’informació (feeds) (G Alerts, G Reader, Netvibes)

Edició i treball al núvol: Construcció de la Identitat Digital
 • Treballar al núvol i Edició Bloc.
 • Activitat de transferència 3: Difonent la nostra activitat i la nostra especialitat (Blogger , Gdocs, Dropbox)

Gestionar converses: Us professional de les xarxes socials.
 • Coneixement profund de Linkedin, Twitter i Hootsuite i gestió de la nostra presència a la xarxa.
 • Activitat de transferència final: conseguint contactes i seguidors: participant a Linkedin i Twitter (Linkedin i Twitter)
Metodologia
Plantegem la formació des d’una perspectiva molt aplicada, basada en els principis bàsics de aprendre fent, partint de l’experiència i compartint amb els companys de formació. A més considerem bàsic garantir l’aplicació del que hem après al sortir de l’aula.
Aquesta metodologia s’ha dissenyat per garantir el següent procés:

Per això hem dissenyat una actuació que es fonamenta en:
 • Partir de l’experiència dels i les participants en la formació.
 • Presentar els continguts a treballar des d’una perspectiva molt pràctica i aplicada(consells, errors freqüents, pistes...).
 • Realitzar exercicis pràctics que generin dubtes o preguntes entorn els temes a treballar en la sessió.
 • Programar una acció de transferència al final de cada sessió (acció que ens porti a aplicar a la pràctica el que hem après en cada sessió i que realitzarà l’alumne a casa o a la feina entre sessió i sessió).
 • Iniciar cada sessió fent un repàs de tots els dubtes i aprenentatges sorgits a partir de les activitats d’aprenentatge dels participants.
 • Programar una acció de transferència final per a garantir la transferència de la formació a la nostra vida personal o professional
 • Crear una comunitat virtual (a Linkedin) per tal de compartir dubtes i opinions entre els participants al curs
 • Seguiment on-line per part del formador de les activitats de transferència tant entre sessions com després de la finalització del curs
Lloc i hora
10, 12, 17 i 19 d'abril
El curs té una durada de 10 hores presencials
i 2 de teleformació.
Les sessions presencials es faran de 18:00 h a 20:30 h.
Lloc:Carrer Girona, 1 principal primera.
08010 Barcelona Tel: 93 192 4109

preu: 150€reserva ara la teva plaça, online 
10% de descompte als usuaris de l’espai de treball de
Girona U.
Consulta possiblitat de financiació per la Fundació
Tripartita 

Comentarios

Entradas populares